Logo Zobacz również AGRO-TOP PRZEMYSŁ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ AGRO-TOP informuje swoich klientów i kontrahentów, a także pracowników i współpracowników o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, poprzez udostępnienie im klauzul informacyjnych RODO.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z podstawowymi klauzulami wykorzystywanymi w AGRO-TOP:

Niezależnie od zamieszczonych wyżej klauzul informacyjnych, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w zależności od celu i zakresu przetwarzania danych osobowych, na bieżąco i bezpośrednio z osobami których dane dotyczą.