Surowce mięsne

Jesteśmy zainteresowani zakupem podrobów wieprzowo-wołowych typu:

Wątroba - wątroba lub jej części, bez woreczka żółciowego bez nadwyżki tłuszczu  

Płuca -  płuca lub ich części dozwolone nieduże resztki tchawicy. Nie nadają się krwiste płuca

Nerka - bez zewnętrznego tłuszczu i krwi

Śledziona wieprzowa - ilość tłuszczu nie może przekroczyć 5%