Pasze

Doskonała jakość, odpowiedni profil kwasów tłuszczowych jak również właściwości fizykochemiczne czynią z naszych tłuszczów nieodzowny składnik w produkcji pasz i karm dla zwierząt. Dzięki temu producenci uzyskują odpowiednie wartości odżywcze karmy i znakomite właściwości organoleptyczne, świadczące o smakowitości pasz dla zwierząt.
Zapewniamy dostawę naszych towarów odpowiednio przystosowanymi środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do obsługi materiałów paszowych.

Tłuszcze FFA
Tłuszcz wieprzowy 0,75 - 6,0
Tłuszcz wołowy 0,75 - 4,0
Tłuszcz drobiowy 0,75 - 6,0