Działanie Wsparcie Inwestycyjne

 

 

 

 

Operacja pod nazwą „Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii mającej wpływ na zmniejszenie zużycia mediów”

mająca na celu „ Inwestycja w innowacyjność przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie technologii wytopu tłuszczu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie inwestycyjne w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” została zrealizowana operacja pod tytułem: „Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii mającej wpływ na zmniejszenie zużycia mediów”, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do wytopu tłuszczu i kotłowni parowej, dzięki którym zostaną zmniejszone ilości zużycia mediów niezbędnych podczas procesu produkcji tłuszczów.