Kariera

Szanowni Państwo,

Jeśli cenią Państwo pracę w profesjonalnej firmie stwarzającej możliwości rozwoju, zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy!

Aplikacje prosimy kierować na adres:

rekrutacja@agro-top.com.pl

lub osobiście:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agro-Top” Sp. z o.o.
Kol.Gręzówka 34 B
21-400 Łuków

W CV lub innych dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji."

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezamieszczenia ww. klauzuli Państwa kandydatura nie będzie mogła zostać rozpatrzona, a Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone/usunięte z zasobów firmy.

Ponadto Państwa aplikacja będzie rozpoznana wyłącznie w ramach wyżej ogłoszonej rekrutacji, a po jej zakończeniu zostanie usunięta.

W przypadku gdy są Państwo zainteresowani wykorzystaniem CV również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści jak niżej, przy czym wskazujemy, że w takim przypadku Państwa aplikacja nie będzie przechowywana dłużej niż 1 rok od daty jej złożenia:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/pozostałych dokumentów aplikacyjnych i przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie, w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zgłoszenia aplikacji”.