Magazynier Mroźni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "AGRO-TOP" Sp. z o. o.

poszukuje pracownika na stanowisko:

Magazynier Mroźni

Miejsce pracy: Kol. Gręzówka k/Łukowa

Opis stanowiska:

 • przyjmowanie, wydawanie, załadunek i rozładunek towarów

 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych oraz wydawanych towarów

 • dbanie o porządek i czystość na obszarze magazynowym

Nasze oczekiwania:

 • dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

 • znajomość obsługi komputera

 • uprawnienia na wózki widłowe;

 • mile widziana aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności

 • pakiet socjalny

 • posiłki dla pracowników

 • świadczenia z ZFŚS;

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i medycznego

W CV lub innych dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezamieszczenia ww. klauzuli Państwa kandydatura nie będzie mogła zostać rozpatrzona, a Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone/usunięte z zasobów firmy.

Ponadto Państwa aplikacja będzie rozpoznana wyłącznie w ramach wyżej ogłoszonej rekrutacji, a po jej zakończeniu zostanie usunięta.

 W przypadku gdy są Państwo zainteresowani wykorzystaniem CV również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści jak niżej, przy czym wskazujemy, że w takim przypadku Państwa aplikacja nie będzie przechowywana dłużej niż 1 rok od daty jej złożenia:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/pozostałych dokumentów aplikacyjnych i przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych  w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie, w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zgłoszenia aplikacji.”